Biciklistički turizam Srema

Biciklom kroz Srem

 

Projekat se bavi unapređenjem Regionalne biciklističke rute Srem i Savske biciklističke rute, koje svojim najvećim delom prolaze kroz regione Srema, Mačve i Južne Bačke. Povezivanjem sa međunarodnim rutama Euro velo 6 i Srijemskom biciklističkom rutom, proširuje se tržište na regione u okruženju. S obzirom na prostorni obuhvat ovih ruta, odnosno na Frušku goru sa svojim prirodnim resursima, jedinstvenost Obedske bare i Zasavice, reke Savu i Dunav, brojna jezera, kulturno – istorijske lokalitete, stvaraju se realni preduslovi za kreiranje nove turističke destinacije i formiranje zajedničke turističke ponude Srema. Razvoj cikloturizma ovde predstavlja poveznicu među različitim akterima u ruralnom turizmu, spoj poljoprivrede i turizma, vezu javnog, privatnog i civilnog sektora, sponu između tradicionalnog pristupa i tehnoloških unapređenja i inovacija.

Sponzori

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je agencija za međunarodnu saradnju Federalnog ministarstva inostranih poslova (FDFA). SDC je odgovorna za …

Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji (PRRR)

Program Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji (PRRR) ima za cilj da pilotira funkcionalni pristup ruralno-regionalnom razvoju u dve projektne regije …

Regionalna razvojna agencija Srem (RRA SREM)

Vizija regionalne razvojne agencije Srema je da bude spona javnog, privatnog i civilnog sektora u izgradnji strategijskih partnerstava kroz pripremu i sprovođenje projekata …

Informacije i mape na GooglePlay