Biciklistički turizam Srema

Biciklom kroz Srem

Pogledajte druge staze Pregledajte i isprobajte ove rute

Projekat se bavi unapređenjem Regionalne biciklističke rute Srem i Savske biciklističke rute, koje svojim najvećim delom prolaze kroz regione Srema, Mačve i Južne Bačke. Povezivanjem sa međunarodnim rutama Euro velo 6 i Srijemskom biciklističkom rutom, proširuje se tržište na regione u okruženju. S obzirom na prostorni obuhvat ovih ruta, odnosno na Frušku goru sa svojim prirodnim resursima, jedinstvenost Obedske bare i Zasavice, reke Savu i Dunav, brojna jezera, kulturno – istorijske lokalitete, stvaraju se realni preduslovi za kreiranje nove turističke destinacije i formiranje zajedničke turističke ponude Srema. Razvoj cikloturizma ovde predstavlja poveznicu među različitim akterima u ruralnom turizmu, spoj poljoprivrede i turizma, vezu javnog, privatnog i civilnog sektora, sponu između tradicionalnog pristupa i tehnoloških unapređenja i inovacija.