Rute

DETOUR RUTA 5 - Jamena

Naše staze DETOUR RUTA 5 - Jamena

Detour 5 počinje na graničnom prelazu Jamena, na granici sa Bosnom i Hercegovinom gde se planira spoj sa budućom rutom Sava, a završava se u Moroviću na ukrštanju sa Detour 4. Ova detour ruta prolazi kroz naseljena mesta Jamena i Morović.

Glavne tačke na Detour 5:

  • Početak: 44.877837, 19.083546

  • Kraj: 45.007624, 19.218123

Tehničke karakteristike:

  • Ukupna dužina: 21,4 km

  • Kolovoz: Asfalt, makadam

Altitude Profile