Rute

DETOUR RUTA 8 - Ruta Evropskog jelena

Naše staze DETOUR RUTA 8 - Ruta Evropskog jelena

Detour 8 počinje na ukrštanju sa glavnom rutom, a završava se u blizini odmarališta Koruška. Ova detour ruta prolazi pored hranilišta za Evropske jelene koje se nalazi u blizini vile „Ravne“.

Glavne tačke na Detour 8:

  • Početak: 45.136910, 19.626245

  • Kraj: 45.207173, 19.575393

Tehničke karakteristike:

  • Ukupna dužina: 11,3 km

  • Kolovoz: Asfalt, beton, zemljani put

Altitude Profile