Rute

DETOUR RUTA 10 - Četiri kamena

Naše staze DETOUR RUTA 10 - Četiri kamena

Detour 10 počinje na raskrsnici državnog puta i lokalnog puta, kojim se pruža glavna biciklistička ruta (lokacija na kojoj se ukrštaju ruta Srem i biciklistička ruta EuroVelo 6, a završava se kod planinarskog doma Kozarica i izvora sa nazivom „Četiri kamena“, na mestu gde se planira prolazak jednog kraka rute EuroVelo 6. Ova detour ruta prolazi kroz vikend naselje Banstol i naselje Čortanovce.

Glavne tačke na Detour 10:

  • Početak: 45.154498, 19.958061

  • Kraj: 45.166700, 20.021620

Tehničke karakteristike:

  • Ukupna dužina: 7 km

  • Kolovoz: Asfalt, kaldrma, zemljani put

Altitude Profile