Rute

DETOUR RUTA 6 - Sremska Mitrovica

Naše staze DETOUR RUTA 6 - Sremska Mitrovica

Detour 6 počinje na raskrsnici iznad naselja Ležimir, a završava se u Sremskoj Mitrovici. Ova detour ruta prolazi kroz naseljena mesta Ležimir i Sr. Mitrovica.

Glavne tačke na Detour 6:

  • Početak: 45.145321, 19.579025

  • Kraj: 44.969756, 19.626315

Tehničke karakteristike:

  • Ukupna dužina: 23,9 km

  • Kolovoz: Asfalt

Altitude Profile