Rute

DETOUR RUTA 1 - Severna ruta

Naše staze DETOUR RUTA 1 - Severna ruta

Detour 1 počinje na ukrštanju sa glavnom trasom biciklističke rute Srem nakon graničnog prelaza Neštin-Ilok, a završava se pre naselja Petrovaradin na ukrštanju sa spojem br. 4. Detour 1 se ukršta i sa dve detour rute (Detour 8 i Detour 7). Ova detour ruta prolazi kroz sledeća naseljena mesta: Neštin, Susek, Banoštor, Čerević, Brazilija, Beočin, Rakovac, Sremska Kamenica.

Glavne tačke na Detour 1:

  • Početak: 45.217837, 19.438380

  • Kraj: 45.245170, 19.866482

Tehničke karakteristike:

  • Ukupna dužina: 41 km

  • Kolovoz: Asfalt

Altitude Profile