Rute

GLAVNA BICIKLISTIČKA RUTA "SREM"

Naše staze GLAVNA BICIKLISTIČKA RUTA "SREM"

Glavna biciklistička ruta Srem se sastoji od dva krakaprvog, koji kreće od Neština, na granici sa Hrvatskomi pruža se do lokaliteta Rohalj baze, gde se spaja sa drugim krakom, koji počinje na graničnom prelazu između Šida i Tovarnika. Od Rohalj baze, ruta se dalje pruža duž grebena Fruške gore do ukrštanja sa državnim putem drugog reda broj 102 između Novog Sada i Inđije.

Glavne tačke na ruti:

 

  • Šid (granica HR): 45.155331, 19.174449

  • Neštin (granica HR): 45.216020, 19.428997

  • Rohalj Baze: 45.141813, 19.520535

  • Iriški Venac: 45.149907, 19.829444

  • Banstol: 45.154439, 19.957927

Tehničke karakteristike rute:

  • Ukupna dužina: 91,5 km

  • Kolovoz: Asfalt

  • Maksimalni nagib:

i = 10,1%, L = 600 m

i = 10,0%, L = 300 m

i = 9,8%, L = 700 m

  • Maksimalna visinska razlika: 440 m

Altitude Profile