Rute

DETOUR RUTA 3 - Jezerska ruta

Naše staze DETOUR RUTA 3 - Jezerska ruta

Detour 3 počinje na ukrštanju sa krakom biciklističke rute Srem od graničnog prelaza Neštin-Ilok, od raskrsnice lokalnog puta, koji vodi ka Fruškoj gori i lokalnog puta ka naselju Vizić, a završava se na ukrštanju sa Detour 4 u naselju Bikić Do. Detour 3 se ukršta i sa krakom glavne rute koji ide od graničnog prelaza Šid-Tovarnik. Ova detour ruta prolazi kroz sledeća naseljena mesta: Vizić, Erdevik, Sot, Bikić Do.

Glavne tačke na Detour 3:

  • Početak: 45.179444, 19.453558

  • Kraj: 45.153578, 19.291576

Tehničke karakteristike:

  • Ukupna dužina: 24,4 km

  • Kolovoz: Asfalt, zemljani put

Altitude Profile