Rute

SPOJ 3 - KONEKCIJA RUTE „SREM“ I DUNAVSKE RUTE (CON 3)

Naše staze SPOJ 3 - KONEKCIJA RUTE „SREM“ I DUNAVSKE RUTE (CON 3)

Spoj 3 počinje na grebenskom putu, na raskrsnici u blizini lokaliteta „Crveni čot“, pruža se asfaltnim kolovozom prema Beočinu i završava na skeli u naselju Beočin. Ovaj spoj ima konekciju sa Dunavskom rutom preko skele u Beočinu, a spoj sa Dunavskom rutom koja se nalazi u Futogu.

Glavne tačke na spoju 2:

  • R 18 (Crveni Čot): 45.152576, 19.715249

  • Skela Beočin: 45.227683, 19.713548

Tehničke karakteristike:

  • Ukupna dužina: 12,5 km

  • Kolovoz: Asfalt

  • Maksimalni nagib:

i = 12,0%, L = 700 m

i = 11,8%, L = 300 m

i = 7,8%, L = 1100 m

  • Maksimalna visinska razlika: 437 m

Altitude Profile