Rute

DETOUR RUTA 4 - Donji Srem

Naše staze DETOUR RUTA 4 - Donji Srem

Detour 4 počinje u Šidu na ukrštanju sa glavnom trasom biciklističke rute Srem i završava se na istom tom mestu. Detour 4 se na jednom delu preklapa sa glavnom rutom (deonica između Bačinaca i Kukujevaca) a ukršta i sa Detour 5. Ova detour ruta prolazi kroz sledeća naseljena mesta: Šid, Berkasovo, Bikić Do, Bačinci, Kukujevci, Kuzmin, Višnjićevo, Morović, Batrovci, Vašica

Glavne tačke na Detour 4:

  • Početak: 45.128155, 19.226527

  • Kraj: 45.128155, 19.226527

Tehničke karakteristike:

  • Ukupna dužina: 75 km

  • Kolovoz: Asfalt, makadam, zemljani put

Altitude Profile