SremBike-ADA

 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF DANUBE SERBIA REGION

Projekat:
Dunavski biciklizam – osnivanje regionalne biciklističke rute Srem

 

Period realizacije:
2013 – 2014 godina.

Lokacija:
Region Srema (grad Sremska Mitrovica, opštine Šid, Inđija, Ruma, Stara Pazova, Pećinci, Irig, opštine Južnobačkog regiona Bačka Palanka i Beočin), AP Vojvodina, Republika Srbija.

Partneri:
Regionalna razvojna agencija Srem, Sremska privredna komora, grad Sremska Mitrovica, opština Šid, Nacionalni park Fruška Gora.

Budžet:
Ukupan iznos sredstava:
138.805,46 € (EU: 119.140,13 €).

Cilj:
Unapređenje socio – ekonomskog stanja Sremskog regiona u sklopu Dunavskog regiona u Srbiji, izgradnjom održive biciklističke infrastructure, kao preduslova za razvoj turističkog sektora.

Rezultati:
• Pripremljena projektno-tehnička dokumentacija na nivou zahtevanom za obeležavanje i infrastrukturno opremanje biciklističke rute Srem.
• Analizirani postojeći uslovi infrastrukture i evaluirani prirodni i kulturno – istorijski resursi u sklopu biciklističke rute Srem.
• Definisan način povećanja novih poslova u sektoru turizma.
• Ustanovljen sistem upravljanja i implementacije projekata u sektoru turizma, formiranjem Međuopštinske radne grupa za turizam (MORG).
• Povećan kapacitet postojećih i potencijalnih pružalaca usluga u sektoru turizma.