Rute

SPOJ 2 - KONEKCIJA RUTE „SREM“ I DUNAVSKE RUTE (CON 2)

Naše staze SPOJ 2 - KONEKCIJA RUTE „SREM“ I DUNAVSKE RUTE (CON 2)

Spoj 2 počinje na grebenskom putu u blizini lokaliteta „Popov čot“, puža se šumskim putem, prolazi pored centra Andrevlje i završava se u nacelju Čerević. Ovaj spoj ima konekciju sa Dunavskom rutom preko skele u Banoštoru, gde se sa Dunavskom rutom spaja u Begeču ili preko skele u Beočinu, a spoj sa Dunavskom rutom je u Futogu.

Glavne tačke na spoju 1:

  • R 17 (Popov čot - ra3): 45.136112, 19.649881

  • CePTOR Andrevlje: 45.174266, 19.646478

  • Čerević: 45.218965, 19.664465

Tehničke karakteristike:

  • Ukupna dužina: 12,6 km

  • Kolovoz: Asfalt (50%), druge podloge (50%)

  • Maksimalni nagib:

i = 13,8%, L = 300 m

i = 13,3%, L = 300 m

i = 11,5%, L = 300 m

  • Maksimalna visinska razlika: 347 m

  • Udaljenost od skele Banoštor: 4,17 km

  • Udaljenost od skele Beočin: 6,55 km

Altitude Profile