Rute

DETOUR RUTA 9 - Stražilovo

Naše staze DETOUR RUTA 9 - Stražilovo

Detour 9 počinje na ukrštanju sa glavnom rutom koja se pruža lokalnim putem po grebenu Fruške gore, a završava se na ukrštanju sa EuroVelo 6 u naselju Sremski Karlovci. Ova detour ruta prolazi kroz naselje Sremski Karlovci i pored izletišta i kampa Stražilovo

Glavne tačke na Detour 9:

  • Početak: 45.153397, 19.895229

  • Kraj: 45.202378, 19.933535

Tehničke karakteristike:

  • Ukupna dužina: 8 km

  • Kolovoz: Asfalt, zemljani put

Altitude Profile