Vesti

Započeta izgradnja biciklističke staze Sr. Mitrovica – Zasavica
Započeta izgradnja biciklističke staze Sr. Mitrovica – Zasavica
image001.jpg

 

Regionalna razojna agencija Srem kao vodeći partner u okviru projekta „Biciklističkim turizmom ka ruralnom i regionalnom razvoju Srema“, finansiranog sredstvima Švajcarske agencije za saradnju, realizuje aktivnost izgradnje biciklističke staze Mačvanska Mitrovica – Zasavica. Izgradnju biciklističke stazе – faza 1 dužine oko 4 km, kofinansiraju Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Grad Sremska Mitrovica, partneri na projektu.

Grad Sremska Mitrovica realizovao je tender za izbor izvođača radova, nakon čega su zapiočeti radovi na izgradnji staze. Trasa biciklističke staze (faza 1) prati pravac postojećeg puta, do poslednjeg prilaza privatnim objektima. Takođe, na biciklističkoj stazi projektovana je biciklistička signalizacija, koja treba da reguliše kretanje biciklista ali i ostalih učesnika u saobraćaju o kretanju biciklista, čime se vodilo računa o bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Rok za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Donator, Švajcarska agencija za saradnju uz značajnu podršku Ministrastva i Pokrajinskog sekretarijata, prepoznali su značaj Zasavice i njenih turističkih potencijala kao jedan od prioriteta ka kreiranju novog turističkog proizvoda, unapređenja turističke ponude i razvoja destinacije Srem. Realizacija ove aktivnosti je utoliko značajnija ako se zna da je, kroz ovaj projekat, završena aktivnost biciklističkog saobraćajnog obeležavanja Savske biciklističke rute sa alternativnim deonicama – Jzerska ruta (dušine preko 430 km, koja spaja Savsku i regionalnu biciklističku rutu Srem.

Uz postavljenih preko 700 km biciklističke signalizacije na pomenutim rutama, izgrađenu biciklističku stazu jedinstvenu u regionu, RRA Srem kao centralna institucija implementacije projekta, kroz postignute rezultate, učiniće da region Srema na isteku 2018. godine postane prepoznatljiv kao region sa uspostavljenim međunarodnim biciklističkim rutama Srem i Sava, sistemom pratećih turističkih usluga i proizvoda u ruralnom turizmu, definisanom turističkom ponudom naročito u područjima od naročitog prirodnog i kulturno – istorijskog interesa.